Wat kan ik verwachten?

1) Aanmelden

Je kunt je (of jouw kind of naaste) aanmelden bij ebc360 via:

 • een beschikking van de gemeente (voorkeur);
 • een verwijzing van je huisarts;
 • een indicatiebesluit Wlz.

Aanmeldingen lopen via het loket van ebc360: de afdeling zorgbemiddeling van WilgaerdenLeekerweideGroep.

Heb je nog vragen? Dan kun je ook bij zorgbemiddeling terecht.


2) Inzicht in hulpvraag

 

Uitnodiging
Je ontvangt een brief met een uitnodiging en een datum voor het intakegesprek. Het secretariaat van ebc360 neemt contact met je op om de afspraak te bevestigen. Daarbij bespreek je wie je graag meeneemt naar het gesprek.

Wij vinden het belangrijk om de voor jou belangrijke personen te betrekken bij de therapie. Jouw probleem heeft waarschijnlijk ook effect op de mensen om je heen. Door gezamenlijke gesprekken kunnen jullie elkaar beter begrijpen en helpen.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats met de (regie)behandelaar, jouw aanspreekpunt. Soms sluit nog een andere behandelaar aan. Tijdens het intakegesprek vertel je waar je graag hulp bij wilt. Daarbij kijken wij niet alleen naar jouw probleem, maar ook naar de onderlinge relaties binnen het gezin, en hoe iedereen met het probleem omgaat.

Het gesprek vindt plaats op de hoofdlocatie van ebc360. Het adres is: Rietgans 41 (tweede verdieping), 1688 WP in Nibbixwoud.

Neem je identiteitsbewijs mee naar het intakegesprek. Dit kan zijn:

 • een geldig Nederlands paspoort (BSN-nummer)
 • identiteitskaart (BSN-nummer)
 • (brommer)rijbewijs
 • vreemdelingendocument
 • verzekeringsbewijs (als je ouder dan 18 jaar bent)

Diagnose 
Als het van toepassing is, stellen we na het intakegesprek vast wat er aan de hand is: de zogenaamde diagnose. 

 

3) Plan van aanpak

 

Behandelplan 
Op basis van de diagnose maken we een behandelplan. Dit doen we samen met jouw ouder(s) / verzorger(s) / wettelijk vertegenwoordiger en, afhankelijk van jouw leeftijd, ook met jou. 

Wat staat er bijvoorbeeld in een behandelplan?

 • Behandelvraag: waar heb je last van en wil je graag bij geholpen worden door ebc360?
 • Doelen: waar wil je aan werken en hoe? Wat kunnen wij hierin voor jou betekenen?
 • Gewenste resultaten: wat wil je dat de behandeling jou oplevert?
 • Behandelaar: welke behandelaren zijn betrokken? En wat doen zij precies?
 • Therapievorm(en): welke therapievorm(en) worden ingezet?
 • Diagnostiek (onderzoek): is het nodig om onderzoek te doen? Zo ja, op welke manier?
 • Evaluatiemomenten: op welke momenten bespreken we de voortgang en de bereikte resultaten?
 • Duur van de behandeling: hoe lang duurt de behandeling?
 • Locatie: waar wordt de behandeling uitgevoerd?

Welke onderwerpen precies in jouw behandelplan worden opgenomen, beslissen we samen.

De verwijzer, dus bijvoorbeeld je huisarts of de gemeente, wordt op de hoogte gesteld van het behandelplan en ontvangt een kopie.

 

4) Samen aan de slag

 

Bij  ebc360 kan zowel diagnostiek (onderzoek), begeleiding als behandeling plaatsvinden.

Diagnostiek (onderzoek)
Soms is onderzoek nodig. Bij diagnostiek onderzoeken we samen wat er nu precies aan de hand is en welke factoren hierbij een rol spelen.

De onderzoeker maakt bijvoorbeeld gebruik van vragenlijsten, gesprekken, observaties en diagnostische testinstrumenten. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van jou, je persoonlijkheid, je sterke en minder sterke kanten, hoe je omgaat met lastige situaties e.d. Zo kunnen wij een goed advies geven voor begeleiding of behandeling van jouw problemen.

Begeleiding en behandeling
Tijdens de behandeling proberen we samen jouw hulpvraag te beantwoorden. We geven je meer inzicht in je problemen en leren je hoe je met deze problemen kunt omgaan.

Tijdens de begeleiding en behandeling kunnen verschillende vormen van therapie worden ingezet. We bekijken wat bij jouw/jullie situatie past. Daarbij houden wij rekening met jouw wensen en behoeften en die van je ouders / verzorgers / wettelijk vertegenwoordiger etc. ebc360 biedt behandeling op maat, omdat verschillende expertises kunnen worden ingezet en deze samenwerken.

De behandelingen kunnen op verschillende locaties worden gegeven: bij jou thuis, op school, in een gymzaal of op een locatie in de buurt.

Evaluatiemomenten 
Regelmatig bespreek je in een evaluatiemoment met jouw (regie)behandelaar/aanspreekpunt de voortgang van de behandeling. In het behandelplan staat aangegeven wanneer die momenten precies zijn. 

In een evaluatiemoment bespreek je:

 • werken we op de juiste manier aan de juiste doelen?
 • welk resultaat is tot nu toe bereikt?
 • waar wil jij nog aan werken?

Neem gerust belangrijke mensen voor jou mee naar deze evaluatiemomenten.

 

5) Op eigen kracht

 

Eindgesprek
Ons doel is dat jij je na de behandelingen weer een stuk fijner voelt en de handvatten hebt om dit gevoel te kunnen vasthouden. Als jij en je (regie)behandelaar het vertrouwen hebben dat jij het verder zelf aankunt, dan ben je klaar met de behandeling. Er volgt dan een eindgesprek. Daarin bespreken wij of je tevreden bent over het gelopen traject en het eindresultaat.

Eindverslag
Na het eindgesprek wordt een eindverslag gemaakt. Hierin staat beschreven wat er gedaan is, wat er is bereikt en (eventuele) adviezen voor de toekomst op gebied van bijvoorbeeld ondersteuning, medicatie etc. Je (regie)behandelaar bespreekt dit eindverslag met jou en de voor jouw belangrijke personen. Mocht het nodig zijn, dan wordt het eindverslag eventueel aangepast en/of aangevuld.

Je huisarts wordt schriftelijk geïnformeerd over het feit dat de behandeling beëindigd is. Met instemming van jou en/of je ouders / verzorgers / wettelijk vertegenwoordigers, ontvangen je huisarts en eventuele andere verwijzers een kopie van het eindverslag. Als een andere instelling de behandeling overneemt of vervolgt, dan wordt de informatie ook aan hen gestuurd.

Heb je een terugval?
Ben je bij ons in behandeling geweest, maar gaat het helaas na een tijdje toch niet zo goed met je? En wil je graag weer geholpen worden door ebc360? Dat kan natuurlijk! Maar daar is wel een doorverwijzing van jouw huisarts voor nodig.

 

We zien je graag bij ebc360!

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!