;

Misschien heeft je kind of naaste moeite met lopen, spelen, dingen pakken en/of het evenwicht behouden. En leidt dat tot angst of juist heel druk bewegingsgedrag. Of heeft hij of zij problemen bij het aanleren van een juiste houding bij het zitten, staan of lopen, bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbeschadiging? Fysiotherapie kan dan uitkomst bieden. Onze fysiotherapeuten helpen graag!

Ebc360 biedt algemene fysiotherapie, kinderfysiotherapie, fysiotherapie voor ouderen en sensomotorische therapie (verwerking van informatie van de zintuigen).