;

Gehechtheidsbevorderende therapie

Bij gehechtheidsbevorderende therapie wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen jou en je kind. Misschien heb je het idee dat je vastloopt in de relatie met je kind en voel je je onzeker of machteloos over de opvoeding. Wellicht heeft jouw kind moeilijk gedrag en vind je het moeilijk dit te begrijpen en weet je niet goed hoe je hiermee om kunt gaan. Met gehechtheidsbevorderende therapie leer je jouw kind beter aan te voelen en te begrijpen, waardoor je kind meer zelfvertrouwen opbouwt en positieve relaties aan kan gaan met anderen.

Binnen de gehechtsheidsbevorderende therapie kunnen technieken uit de Theraplay methodiek worden ingezet. Dit is een speelse methode waarbij de therapeut plezierige activiteiten met jou en je kind doet. Daarbij is dan aandacht voor hoe iedereen op elkaar reageert en met elkaar omgaat. Spel is een middel voor kinderen om zich te uiten en contact te maken. Dit wordt gebruikt om het contact te verbeteren en om te leren hoe gedrag op een prettige manier beïnvloedt kan worden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van video-interactie. Gezamenlijk kijken we dan aan de hand van videobeelden hoe de relatie tussen jou en je kind verloopt. Tenslotte kan er gebruik gemaakt worden van technieken uit Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG).

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!