;

Heeft uw kind moeite met horen, slikken of spreken? Wij helpen uw kind communiceren, zodat hij of zij mee kan doen als ieder ander.

Naast de allround kennis over de stem-, spraak-, taal-, gehoor- en eet- en drinkproblemen heeft Logisch! de volgende expertise in huis: preverbale logopedie, Oro-myofunctionele therapie (OMFT), behandeling volgens de PROMPT-principes, Totale Communicatie, behandeling van stotteren, autisme en communicatie, sensorische informatieverwerking en schisisbehandeling.

Wij bieden logopedie aan in samenwerking met Logisch! Logopedische centrum.