Drama- en speltherapie kan bij een diversiteit van problemen worden ingezet. Het is een vorm van psychotherapie die afgestemd is op de belevingswereld van kinderen, jongeren en mensen met of zonder een verstandelijke beperking. Spel en drama kunnen een manier zijn om je verhaal op een andere wijze, in een andere taal te vertellen. Door situaties te verbeelden, uit te beelden, en/of na te spelen kan een kind of jongere uiting geven aan wat hij ervaart. Ook kan op deze manier nieuw, helpend gedrag worden aangeleerd. Omdat een probleem ook invloed kan hebben op de omgeving wordt er nauw samen gewerkt met ouders en/of verzorgers. Door samen in gesprek te gaan of te spelen in de therapieruimte kan het kind ondersteunt worden in zijn of haar verdere ontwikkeling en verwerking.

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!