Gehechtheidsbevorderende therapie

Bij gehechtheidsbevorderende therapie wordt gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouder en het kind. De ouder leert het kind beter aan te voelen en te begrijpen, waardoor het kind meer zelfvertrouwen opbouwt en positieve relaties aan kan gaan met anderen. Het kan zowel worden ingezet wanneer er bij het kind sprake is van moeilijk gedrag, als wanneer de ouder onzeker of ambivalent is over het ouderschap.

Binnen de gehechtsheidsbevorderende therapie kunnen technieken uit de Theraplay methodiek worden ingezet. Dit is een speelse methode waarbij de therapeut plezierige activiteiten onderneemt, waarbij aandacht is voor de onderlinge interacties. Spel is een middel voor kinderen om zich te uiten en contact te maken. Dit wordt gebruikt om het contact te verbeteren en om te leren hoe gedrag op een prettige manier beïnvloedt kan worden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van video-interactie. Tenslotte kan er gebruik gemaakt worden van technieken uit Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG).

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!