Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

ebc360 Jeugd & Gezin biedt Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) aan gezinnen met kinderen in alle leeftijden. Dit is een evidence-based vorm van behandeling die in de thuissituatie wordt geboden. IAG wordt ingezet als er problemen zijn rondom de kinderen in een gezin. Dit kan zowel op individueel vlak, als ook systemisch zijn. Soms is er sprake van verschillende of complexe problemen op meerdere gebieden, die elkaar beïnvloeden en versterken. Dit kan gevolgen hebben voor de sfeer en veiligheid binnen het gezin, de ontwikkeling van het kind of welbevinden van afzonderlijke gezinsleden.

De gezinsbehandelaar maakt gebruik van verschillende technieken en middelen afhankelijk van de problematiek, de gestelde doelen en de wensen van de gezinsleden. De ondersteuning helpt gezinnen weer zelfstandig verder te kunnen.

Afhankelijk van de situatie en de daarbij behorende vraag van het gezin wordt de aanpak en intensiviteit van de gezinsbehandeling vormgegeven. De behandeling varieert van zes tot twaalf maanden, met een inzet van twee uur (ambulante gezinsbehandeling) tot acht uur (intensief ambulante gezinsbehandeling [IAG]) per week. Vaak komt een gezinsbehandelaar 1 á 2 maal per week langs.

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!