Mediatieve therapie is de officiële term voor behandeling van het kind via naasten (de mediator). Dit kunnen onder andere ouders, overige gezinsleden, leerkrachten of groepsbegeleiding zijn. Bij mediatieve therapie wordt geprobeerd om via de omgeving te komen tot een gedragsverandering bij de cliënt. Door middel van een gedragstherapeutische analyse wordt gekeken naar de achtergronden van het gedrag van de klant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, registratielijsten en gedragsobservatie-formulieren. De naaste wordt door middel van expliciete gedragstechnieken geleerd hoe het beste met het gedrag kan worden omgegaan. Interventies worden methodisch toegepast met inschakeling van (voor de cliënt) belangrijke personen uit diens onmiddellijke omgeving.

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!